Herttuankulman kohteet

Hyvä herrasväki, saisiko olla yhteisöllistä asumista Turun Herttuankulmassa?

Valmis 8/2020

67 asuntoa

Valmis 2010

Valmis 2024

136 asuntoa

Valmis 2024

53 asuntoa

Valmis 2023

133 asuntoa

Valmis 2023

124 asuntoa

Valmis 2022

58 asuntoa

Valmis 2021

63 asuntoa

Valmis 2021

74 asuntoa

Valmis 8/2020

66 asuntoa

Valmis 2022

93 asuntoa

Herttuankulman taloyhtiöt

Uusi asuin­alue kohoaa Turun sataman lähistölle, leppeän meri­tuulen hellit­täväksi. Alueen nimi juontaa juurensa Juhana-herttuasta, joka asui samalla alueella 1500-luvulla. Juhanan koti, Turun linna, sijaitsee raken­nettavan alueen naapurissa ja Ruotsin­laivojen kyytiin pääset melkein omasta pihasta. Parin kilo­metrin matkan Turun keskus­taan poljet muuta­massa minuu­tissa ja joki­rantaan kävelet tuossa tuokiossa.

Alueella toimi ennen Rettigin tehdas. Herttuan­kulman talo­yhtiöiden nimet, kuten Astor ja Portino, juonta­vatkin juurensa 1960-luvun maailmasta. Elämä Herttuan­kulmassa tulee olemaan historial­liseen tyyliin aidosti yhteisöl­listä ja hauskojen aktiviteet­tien höystämää. Esimerkiksi parkki­hallin katosta tehdään alue asukkaiden yhteisiin harrastuksiin!

Asuintalot suunnittelee arvostettu Lunden Architecture Co ja ne varustetaan uusimmalla tekniikalla. Taloihin valmistuu yhden, kahden ja kolmen huoneen ja keittiön asuntoja – jokainen vesi­kiertoisella lattia­lämmityksellä. Talot muodostavat arkki­tehtuuriltaan wanhan ajan yhteisöllisen kokonaisuuden, jossa lapsi­perheiden on turvallista asua.

Arkkitehdin sanoin

Turun sataman alue saa Herttuankulman myötä aivan uuden elämän.

Herttuan­kulmasta rakentuu Turkuun uusi merel­linen ja urbaani kaupungin­osa, joka linkittyy suoraan joki­rantaan ja olemassa olevaan kaupunkiin.

Alueen suunnit­telussa on mietitty kaupunkilaisia ja hyvää arkea, jota mahdol­listavat moninaiset julkiset tilat. Kaupungin­osan kohtaamis­paikkoja ovat vehreät puistot, kaupunki­aukiot sekä alueen keskellä sijaitseva urbaani kattopuisto.

Herttuan­kulman alueella on pitkä teollinen historia, minkä halusimme säilyvän osana rakentuvan kaupungin­osan identiteettiä.

Rakennukset linkittyvät tunnelmaltaan osaksi teollista perintöä tiili­julkisivuineen ja isoine lasi­pintoineen. Julkisivujen rikkaat tiili­yksityiskohdat antavat joka raken­nukselle erilaisen luonteen, mutta samalla ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Lundén Architecture Company

Jätä soittopyyntö

Varmista paikkasi merellisen Herttuan­kulman ainut­laatuisessa yhteisössä. Toimi heti, me kerromme sinulle mielellämme lisää.